STRATEGİES USED BY FİRST GRADE STUDENTS İN THE PROCESS OF SOLVİNG JOİN PROBLEMS


Aytekin E., Çakıroğlu E. , Sevinç Ş. , Isıksal Bostan M., Kandil S.

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK 2019), Muğla, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2019

  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye