Çokkipli etkileşimde mevcut eğilimler Göz izleme teknikleri ve bütünleyici kipler üzerine bir değerlendirme


ACARTÜRK C.

Sinyal İşleme Uygulamaları SIU 2015 SIU 2015 Çevresel Zeka ve Sosyal Sinyal İşleme Oturumu, Malatya, Turkey, 17 May - 17 January 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Malatya
  • Country: Turkey