Evaluation of the current school-parent association policy in two public primary schools Yürürlükteki okul-aile birliği politikasının iki devlet ilköğretim okulunda değerlendirilmesi


Çalık B., Kılıç K., AKAR H.

Elementary Education Online, vol.18, no.1, pp.1-19, 2019 (Scopus) identifier