Minnettarlık Dışavurum Ölçeği Geliştirme Çalışması


Araz A., Erdugan C.

Nesne Dergisi, vol.5, no.11, pp.404-425, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 11
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.7816/nesne-05-11-04
  • Journal Name: Nesne Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.404-425
  • Middle East Technical University Affiliated: No

Abstract

The aim of this study is to develop a scale that can be used to measure expressions of

gratitude feelings toward the person on target. For that purpose, a preliminary study with 21

people was conducted to create an item pool. Then, two separate studies were conducted. In

the first study (N=281), to determine general gratitude expression styles, an Exploratory

Factor Analysis (EFA) was applied. The results of the EFA indicated that some of the

expression styles came together as expected and some of them separated and, finally three

subscales were determined. The findings of the Gratitude Expression Scale supported internal

consistency, test retest reliability and criterion validity of the scale. Moreover, the

Confirmatory Factor Analysis (CFA) in the second study (N=406) confirmed the factorial

structure of the Gratitude Expression Scale emerged in EFA. In other words, the findings of

the second study supported that the Gratitude Expression Scale has three subscales and one

factor structure (i.e., total score). In sum, both subscale scores and total score can be utilized

separetly in future studies.

Bu çalışmanın amacı, kişilerin minnettarlık duygusu deneyimlemeleri sonrasında, ikili

etkileşimlerinde kendilerine o duyguyu yaşatan kişiye minnettarlıklarını nasıl ifade

ettiklerinin ölçümünde kullanılabilecek bir ölçek geliştirmektir. Bu doğrultuda madde havuzu

oluşturmak amacıyla 21 kişinin katıldığı bir önçalışma ve sonrasında da iki çalışma

gerçekleştirilmiştir. Birinci çalışma kapsamında (N=281) minnettarlık duygusu dışavurum

tarzlarını belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçları, önsel olarak

öngörülen bazı dışavurumların bir araya geldiğini bazılarının da ayrıştığını göstermiştir.

Minnettarlık duygusunun dışavurumuna ilişkin analiz sonucunda ortaya çıkan 3 alt ölçekle ile

ilgili değerler, iç tutarlık ve güvenirlikleri ile ölçüt bağıntılı geçerliklere ilişkin bulgular,

ortaya çıkan minnettarlık dışavurum tarzlarının geçerliği ve güvenirliğine ilişkin kanıtlar

sunmaktadır. İkinci çalışma (N=406) kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi

sonrasında, minnettarlık duygusunun dışavurumu için açımlayıcı faktör analiziyle ulaşılan üç

faktörlü yapının doğrulandığı görülmüştür. Bulgular Minnettarlık Dışavurum Ölçeği yapısının

üç bileşenli, tek faktörlü olduğuna; bireylerin minnettarlık dışavurumlarının

değerlendirilmesinde alt ölçek puanlarının hem ayrı ayrı hem de toplam ölçek puanı olarak

kullanılabileceğine işaret etmektedir.