İtalyan Tipo-morfoloji Ekolünde Tip ve Tipoloji Kavramları


Parlak Temizel N. S., Bilsel F. C.

III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu | Kent Morfolojileri: Kentsel Form Araştırmalarında Çok Boyutlu Yaklaşımlar, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2021, pp.127-141

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.127-141
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

İki yüzyılı aşkın tarihi olan ‘tip’ kavramını ilk defa kent ve kent mekânı ile ilişkilendiren İtalyan Tipo-morfoloji Ekolü, verimli bir araştırma programının başlamasına öncülük etmiş ve Fransız Tipo-morfoloji Ekolüne ilham vermiştir. Mimari ölçeğe yaptığı vurgu ile, kentsel morfoloji çalışmaları içinde tarihsel coğrafya ve space-syntax yaklaşımlarından ayrışan İtalyan Ekolü, tip ve tipoloji kavramlarını araçsallaştırarak mimari mekânın kentsel analizin parçası olmasını sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, ekolün oluşmasında önemli rol oynayan Saverio Muratori, Gianfranco Caniggia, Carlo Aymonino ve Aldo Rossi’nin tip ve tipoloji kavramlarına getirdikleri yorumları karşılaştırmalı olarak ele almaktır. Birbirleriyle benzerlikleri kadar farklılıklar da taşıyan bu yorumların incelenmesinin, tipo-morfolojik analiz metodunun yeniden yorumlanmasında iyi bir altlık olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tipo-morfolojik analiz, tipoloji, morfoloji, İtalyan Ekolü