Motor Yağlarında Tortu Oluşumu Kontrolü Mekanizmasının Teorik Kimya Yöntemleri ile Açıklanması


Kan E., YILDIRIM E. , Agiral A.

33. Ulusal Kimya Kongresi, 07 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text