RİYAZİYYAT 1: DƏRSLİK, 1-ci hissə (Математика 1: УЧЕБНИК, Часть-1)


Məhərrəmov M., Hüseynzadə G., Abdullayeva S., Rüstəmova İ., Erbaş A. K. (Editor)

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi - Tədris Resursları Mərkəzi, Baku, 2020

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi - Tədris Resursları Mərkəzi
  • City: Baku
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes