İzmir'de Bölgeselleşme ve Kümelenme Eğilimleri: 2009-2019


Yetişkul Şenbil E., Kul F., Aydın N.

8. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Konya, Turkey, 2 - 04 December 2021, pp.139-153

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.139-153
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada İzmir ilinin ekonomik coğrafyası, istihdam verileri üzerinden sektörler bazında incelenmekte  ve kümelenme  eğilimleri  araştırılmaktadır.  2009  ve  2019  yıllarına  ait  Sosyal Güvenlik  Kurumu  istihdam  verilerini  kullanarak  tarım,  sanayi  ve  hizmet  sektörleri  bazında kümelenme coğrafyasını ortaya koyan bu ampirik çalışmada, kümelenmedeki değişimin yanı sıra kümelenmenin  bizatihi  kendisinin  işkollarındaki  istihdama  ne  şekilde  etki  ettiği  üzerinden  de çıkarımlar yapılmaktadır. Bu doğrultuda yapılan analizlerin ortaya koyduğu sonuçlar, İzmir kent bölgesi  içindeki  nüfusun  değişimi  de  dikkate  alınarak  değerlendirildiğinde,  İzmir’in  nüfus  ve istihdam   hareketliliğinin   doğrudan   ilişkili   olduğunu   ortaya   koymaktadır.   Daha   sonra metropoliten  alanda  kendi  içindeki  uzmanlaşma  öbekleri  verilmektedir.  Bunun  zaman  içindeki değişiminin  metropoliten  alanın  mekansal  gelişimiyle ilişkisi  olduğu  görülmektedir.  Öte  yandan metropoliten  alan  dışındaki  kent  bölge  yerleşmelerinde  ise  metropoliten  alandan  uzaklaşıldıkça sektörel  değişim ortaya çıkmaktadır.  Bölgesel  değişim metropoliten alandaki  değişime odaklı ve ona  göre  konumlanmıştır.  Kent  bölgenin  farklı  mekansal  alt  bölgeleri  dikkate  alınarak  yapılan analizlerde  istihdamın  da  nüfus  gibi  kendi  içinde  niceliksel  olarak  değiştiği,  bununla  beraber ekonomik faaliyet kolları bazında farklılaştığı çalışmada bulunmuştur.