Patateste Çoklu Abiyotik Strese Toleranstan Sorumlu Fizyolojik Karakterlerin Araştırılması


DEMİREL U., TINDAŞ ÇAYLI İ., Taalaybek Kızı B., Arslan A., Kaplan E., Azimi M. H. , ...More

12.Tarla Bitkileri Kongresi, Turkey, 12 - 15 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey