Yerleşme Örüntüsü ile Karayolu Trafik Hacimleri Arasındaki İlişkiler: İzmir Kent Bölgesi Örneği


Şenbil M., Yetişkul Şenbil E.

20. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Erzincan, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.81

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzincan
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.81
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada her yıl düzenli olarak yayımlanan karayolu kesitleri üzerindeki yıllık ortalama günlük trafik hacimleri ile İzmir kent bölge içerisindeki yerleşme örüntüsü arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kent bölge içerisinde yerleşme örüntüsü, bu zamana kadar, metropoliten alan ve yakın çevresi, havza, yarımada, kıyı, iç kesimler gibi farklı coğrafi konumlara göre değişim ve gelişim göstermektedir. Yerleşme örüntüsü içinde yer alan farklı yerleşmelere ait nüfus, çalışan sayısı, çalışanların sektörel dağılımları vb değişkenler kullanılarak, bu yerleşmeler çevresindeki oluşan trafik değerlerindeki değişkenlik açıklanmıştır. Buradan hareketle, trafik hacimleri ile yerleşme örüntüsü arasındaki ilişkinin boyutu sorgulanmıştır. Çalışma kapsamında yapılan analizlerde, trafik hacimleri de dikkate alındığında, yerleşme örüntüsünün kent bölge ilişkiler ağını da yansıtacak şekilde değişmekte olduğu görülmektedir. Ayrıca ulaşım sistemindeki gelişmelerin de kır-kent arasındaki farklılıkların kaybolmasına katkıda bulunduğu, bu çerçevede de yerleşmeler arasındaki kademelenmenin klasik yaklaşımdan uzaklaştığı tespitleri yapılmıştır.