Türkiye’xxde Lise Öğrencilerinin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Coğrafik Bölgelere Göre Haritalanması


ERYILMAZ A. , ÖZDEMİR Ö. F. , YILDIRIM U. , Eraslan F., Eryurt K., GARİP B. , ...More

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİVEMATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey