Characterization of Silver Nanowire Modifi ed TextileHeaters


DOĞANAY D. , COŞKUN Ş., POLAT GENLİK S. , ÜNALAN H. E.

18th International Metallurgy & Materials Congress, 29 Eylül - 01 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri