TÜRKİYE’DEKİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YAKALAMA-DEPOLAMA UYGULAMALARI İLE İLİŞKİLİ MEVZUATIN İNCELENMESİ


Bülbül S., Sinayuç Ç., Doğan M. O.

21st International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Türkiye, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2023, pp.305-311

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.305-311
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılabilmesi için gerekli teknik yeterliliğin sağlanmasının yanı sıra ilgili faaliyetlerin uygulanmasına imkân veren yasal düzenlemelerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Karbon yakalama ve depolama uygulamaları gibi emisyon azaltma faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için, uygun stratejilerin belirlenmesi, uluslararası koşullara uyum sağlanması ve destekleyici mevzuat çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Yürütülen bu çalışmada, Türkiye’de ilerleyen süreçte endüstriyel tesislerden açığa çıkan baca gazı ve karbondioksitin yakalanma ve depolanma çalışmalarının düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan yasal alt yapının geliştirilmesi amacıyla, konu ile ilişkili mevcut mevzuat incelenmiş, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların tarihsel gelişimi sunulmuştur. Türkiye’nin iklim değişikliği ile ilgili ulusal hedef ve bildirimlerine yer verilmiş ve uluslararası müzakerelerdeki rolü incelenmiştir. Türkiye’de yakıtların yakılması, petrol rafinasyonu, çimento ve demir-çelik üretimi gibi faaliyetlerde belli kapasite üzerindeki tesislerin yürütmesi gereken sera gazı emisyonu izleme, raporlama ve doğrulama süreçleri özetlenmiş ve Avrupa Birliği Karbon Yakalama ve Depolama Direktifi’ne uyum süreci kapsamında yürütülen çalışmalara yer verilmiştir.