Gıdalardaki Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin İzlenmesi, Kalite Tespiti ve Yeni Sistemler Tasarlanması Sürecinde Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Düşük Rezolüsyonlu NMR Relaksometre’nin Kullanımı


ÖZTOP H. M.

Türkiye 12. Gıda Kongresi, Turkey, 5 - 07 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey