Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Sucul Ekosisteme Mikroplastik Tehdidi


AKARSU C., KIDEYŞ A. E. , KUMBUR H.

2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ, 13 - 17 Şubat 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri