Dönüşüm Geometrisinin Sanal Dinamik Geometri Ortamında Kavramsal Olarak İrdelenmesi Conceptually Studying Transformational Geometry in a Virtual Dynamic GeometryEnvironmen


YILMAZ Z., OLGUN B.

iSER 2015 WORLD CONFERENCE on EDUCATION, 10 - 12 Haziran 2015

  • Yayın Türü: Bildiri