Birlikte çalışmak: Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Tasarım Atölyesi Kadıköy’de farklı disiplinlerden tasarımcıların işbirliği


Çakır E., Kaygan P.

UTAK 2016 2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 21 - 23 September 2016, pp.725-736

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.725-736
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki tasarım aktivitesinde disiplinlerarası işbirliğini ele almaktadır. Tasarım alanında popüler olan, her şeyi kendi başına yapabilen dahi tasarımcı imajına rağmen, tasarım projeleri çeşitli bütünleşik aşamalardan oluşmakta ve farklı paydaşlarla işbirlikleri gerektirecek kadar karmaşık süreçler içermektedir. Bu noktadan hareketle, araştırmanın amacı, farklı disiplinlerden tasarımcıların kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yürüttüğü ekip çalışmasını incelemek ve bu tasarım ekibinin kullanıcılar, fon sağlayıcılar, yerel yönetimler gibi dış paydaşlarla olan iş birliğinden nasıl etkilendiğini değerlendirmektir. Çalışma kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan TAK’ın (Tasarım Atölyesi Kadıköy) Kadıköy ve Kartal’da uyguladığı sosyal tasarım modeline ve disiplinlerarası yapısına odaklanmıştır. TAK, tasarım, araştırma ve katılım yoluyla kentsel sorunları ele almakta ve sosyal değişime duyarlı tasarım süreçleri kurgulamaktadır. Yöntem olarak; TAK Kadıköy (iki endüstri ürünleri tasarımcısı, bir iç mimar, iki mimar, bir grafik tasarımcı) ve Kartal’da (bir endüstri ürünleri tasarımcısı, iki grafik tasarımcısı, bir mimar) tüm tasarım ekibi ile görüşmeler yapılmış, TAK Kartal’ın 20 Mahalle 1 Kartal- Mahalle Eylem Planı projesinin TAK Gezici Mahallelerde aşamasında katılımcı gözlemci olunmuştur. TAK’ın katılımcı tasarım süreci ve disiplinlerarası tasarım ekibi; tasarımda işbirliğinin geniş çapta incelenmesinde etkili bir model olmuştur. Bu ifadeyi geliştirirken, makale, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda farklı disiplinlerden tasarımcılar arasında kurulmuş işbirliği ve bu iş birliğinin dış paydaşlarla olan etkileşimlerden nasıl etkilendiğini göstermektedir.