Magma Odalarının Termomekanik Modellenmesi: Doğu Anadolu’dan Bir Örnek Çalışma


KARAOĞLU Ö., BAYER Ö. , Turgay M. B.

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak - 01 Şubat 2019