Experiences of Faculty Members with Distance Education in the COVID-19 Era


Gürel Köybaşi N. A., Alptekin F., Çevik R., Çağiltay K., Bakay Ş.

14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 26 - 28 October 2021, pp.110-111

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.110-111
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Distance or online education was not a form of education implemented in most of the universities prior to COVID-19. However, with the shutdown decisions due to pandemic, by March 2020, emergency distance education term started and most of the courses continued online. The transition was relatively smooth since Middle East Technical University (METU) already had a running learning management system (namely ODTÜClass) and most of the instructors (82%) were using the system at least to send e- mails and announcements to students. In addition, a support team was established to guide ODTÜClass users and respond to their questions rapidly. Thus, the infrastructure for distance learning was ready substantially. In this paper, the results of the study which aims to explore faculty members’ experience with and opinions about distance education in the higher education at the time of COVID-19 will be presented. This research has employed a mixed approach where survey questionnaire was used as the instrument for data collection after the completion of 2020-2021 Fall semester. The results were analyzed and compared with the findings of surveys conducted before. One of the observations was a change of attitude towards distance education after pandemic. In a survey conducted on 2018-2019 Spring term, none of the respondents stated any preference of teaching at a completely online learning environment. However, after 1,5 semesters of distance learning 7 percent of the faculty stated that they would prefer completely online learning after COVID-19. Moreover, respondents expressed higher levels of satisfaction when 2020-2021 Fall semester is compared to 2019-2020 Spring semester. 42% and 79% of the respondents indicated that they are satisfied with the distance education on the Fall and the Spring semesters respectively. Moreover, nearly half of the faculty evaluated quality of courses and course contents as good as they are in face-to-face education. However, half of the respondents evaluated the quality of submissions, communication with students and exam security worse. These are also parallel with the advantages and disadvantages mentioned. Faculty underlined that distance education overcomes the physical and time constraints, and distance education resulted in development of high-quality learning materials as advantages. Besides, lack of communication with students, concerns about fairness of the assessments and lack of support were the common downsides mentioned. Even though, faculty stated that they need pedagogical support (42%) at the beginning of the 2020-2021 Fall semester, at the end of the semester, more than half (64%) stated that they either did not need or did not asked for support. These findings pointed out that even the change of the form of education was involuntary, with experience view of faculty evolved in favor of distance learning and they are mostly satisfied with the distance education. Despite the levels of satisfaction, face-to-face education remains as the mostly preferred form of education. In addition, the main concerns of the faculty are about pedagogical aspects rather than technological. The academic integrity is the most popular topic that arises according to the survey results. In addition, especially for the 2019-2020 Spring semester, health and wellbeing of the students were bothering faculty members. 

Uzaktan veya çevrimiçi eğitim, COVID-19 öncesi üniversitelerin çoğunda uygulanan bir eğitim biçimi değildi. Ancak pandemi nedeniyle verilen kararlarla birlikte Mart 2020 itibariyle acil uzaktan eğitim dönemi başlamış ve derslerin çoğu çevrimiçi olarak devam etmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) halihazırda çalışan bir öğrenme yönetim sistemine (ODTÜClass) sahip olması ve öğretim elemanlarının çoğunun (%82) sistemi en azından öğrencilerine e-posta ve duyuru göndermek için kullanması nedeniyle geçiş nispeten sorunsuz olmuştur. Ayrıca ODTÜClass kullanıcılarına rehberlik etmek ve sorularına hızlı bir şekilde cevap vermek için bir destek ekibi halihazırda bulunuyordu. Böylece uzaktan eğitim alt yapısı büyük ölçüde hazır durumdaydı. Bu bildiride, öğretim üyelerinin COVID-19 döneminde yükseköğretimde uzaktan eğitime ilişkin deneyimlerini ve görüşlerini araştırmayı amaçlayan çalışmanın sonuçları sunulacaktır. Bu araştırma, 2020-2021 Güz dönemi tamamlandıktan sonra karma bir yaklaşım ile uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak anket kullanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendi ve daha önce yapılan anketlerin bulgularıyla da karşılaştırıldı. Gözlemlerden biri, pandemi sonrası uzaktan eğitime yönelik tutum değişikliğidir.2018-2019 Bahar döneminde yapılan bir çalışmada, tamamen çevrimiçi bir öğrenme ortamı hiçbir öğretim üyesi tarafından tercih edilmemişti. Ancak 1,5 dönem uzaktan eğitim sonrasında katılımcıların yüzde 7'si COVID-19 sonrası tamamen çevrimiçi öğrenmeyi tercih edeceklerini belirtmiştir. Ayrıca, 2020-2021 Güz döneminde, 2019-2020 Bahar dönemine kıyasla daha yüksek memnuniyet düzeyleri ifade edildi. Katılımcıların %42'si ve %79'u sırasıyla Güz ve Bahar yarıyıllarında uzaktan eğitimden memnun olduklarını belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların yarısına yakını derslerin kalitesinin ve ders içeriklerinin yüz yüze eğitimde olduğu kadar iyi olduğunu değerlendirmiştir. Ancak, katılımcıların yarısı öğrenci ödevlerinin ve öğrencilerle iletişimin kalitesi ile sınav güvenliğinin daha kötü olduğunu belirtmiştir. Bu bulgular, öğretim üyeleri tarafından bahsedilen avantaj ve dezavantajlarla da paralellik göstermektedir. Öğretim üyeleri, uzaktan eğitimin öne çıkan avantajları olarak zaman ve mekân kısıtlamalarının aşılmasını ve yüksek kaliteli öğrenme materyallerinin geliştirilmesine olanak sağlanmasını işaret etmişlerdir. Diğer taraftan, öğrencilerle iletişim eksikliği, ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin adilliği konusundaki endişeler ve destek eksikliği, bahsedilen ortak dezavantajlardır. Katılımcılar, 2020-2021 Güz yarıyılı başında (42%) pedagojik desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtseler de yarıyıl sonunda yarıdan fazlası (64%) desteğe gerek duymadıklarını veya destek talep etmediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgular, öğretim üyelerinin deneyimlerinin görüşlerine uzaktan eğitim lehine çevirdiği ve eğitim yönteminin değişmesi zorunluluk sebebiyle olsa bile çoğunlukla uzaktan eğitimden memnun kaldıklarına işaret etmektedir. Ancak, memnuniyet düzeylerine rağmen yüz yüze eğitim en çok tercih edilen eğitim şekli olmaya devam etmektedir. Ayrıca, öğretim üyelerinin temel kaygıları teknolojik olmaktan çok pedagojik yönlerle ilgilidir. Akademik dürüstlük, anket sonuçlarına göre ortaya çıkan en popüler konudur. Ayrıca, özellikle 2019-2020 Bahar dönemi için öğrencilerin sağlığı ve iyi olma hali öğretim üyelerinin en önemli endişelerinden biri olarak ortaya çıkmıştır.