Senin Kararın! (mı?), Kamu Politikası Tasarımında Davranışsal Yaklaşım


Creative Commons License

Küçükşenel S. , Urhan Ü. B.

Davranışsal Piyasa ve Mekanizma Tasarımı, Ekonomi Bakanlığı, Editör, TC Ekonomi Bakanlığı, Ankara, ss.59-62, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayın Evi: TC Ekonomi Bakanlığı
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayısı: ss.59-62
  • Editörler: Ekonomi Bakanlığı, Editör

Özet

İktisatçılar için bireylerin ekonomik karar alma süreçlerini anlayabilmek ve değişik ekonomik çevrelerde nasıl karar verebileceklerini tahmin etmek en önemli ve popüler araştırma konularından birisidir. Genel olarak iktisatçılar bu süreçte ekonomik bireylerin istikrarlı ve tutarlı tercihlerinin olduğunu ve bu tercihlerin sadece bireysel hususi menfaatler tarafından etkilendiğini varsayarlar. Mekanizma tasarımı çalışmaları bu önkoşul altında ekonomik kurumlar ve bu kurumların düzenlenmesi hakkında bir düşünme yöntemidir. Mekanizma tasarımı problemlerinde bireylerin kendilerine sunulan teşvik edici seçenekler içinden rasyonel olarak tercihlerine göre en iyi seçimi yapacağı şartı konulur. Fakat insanların her zaman tahmin edildiği gibi teşviklere cevap vermediği ve karar alma süreçlerinde davranışsal farklılıklar gösterdiği yapılan kontrollü deneysel çalışmalar tarafından ortaya konulmuştur.