Yeni Dünya Düzeninde Çözülen Kentler karşısında Kamusal Alan Odaklı Kentsel Tasarım


BİLSEL F. C.

"Urban Design in Change-Change in Urban Design" 3rd International Urban Design Congress, 26 - 28 Mayıs 2004