Genç Futbolcularda Hızlı Ve Yavaş Tempolarda Yapılan Şınav Antrenmanlarının Üst Ekstremite Güç Ve Kuvvet Gelişimlerine Etkilerinin Ve Bu Antrenmanların Bırakılması (Detraining) Sonrası Güç Ve Kuvvet Kayıplarının Karşılaştırılması


ÜNLÜ G., Gözübüyük Ö. B. , KOÇAK M. S.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017