SİLT VE GRANÜLER KOLONLARIN ZEMİNLERİN ŞİŞME POTANSİYELİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Çokça E., Hergül T., Erol O.

zemin mekaniği ve geoteknik mühendisliği 17. ulusall kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2018, vol.3, pp.951-960

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.951-960
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma kapsamında silt ve granüler çakıl kolonlarının zeminlerin düşey şişme potansiyeli üzerindeki muhtemel olumlu etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla hem iyileştirilmemiş, hem de sırasıyla granüler kolonla, silt kolonla ve üzerine silt tabakası serilerek iyileştirilmiş zemin numuneleri üzerinde ödometre deneyleri yapılmıştır. Kolon iyileştirmesi, numunenin ortasında öngörülen hacimsel iyileştirme yüzdesini sağlayacak çapta açılmış deliklere çakıl veya silt yerleştirilmesi yöntemiyle, tabaka iyileştirmesi ise numunenin üzerinden öngörülen hacimsel iyileştirme yüzdesini sağlayacak kalınlıkta zeminin alınarak yerine silt tabakası yerleştirilmesi yöntemiyle modellenmiştir. Yapılan deneyler neticesinde silt kolonu ve silt tabakasının zemin numunesine ait şişme potansiyelinin iyileştirilmesine yönelik olumlu bir katkısı tespit edilmemiştir. Granüler kolonlarla iyileştirilmiş zemin numuneleri üzerinde gerçekleştirilen deneylerde ise kolon hacminin artışına paralel olarak düşey yöndeki şişme yüzdelerinde kayda değer azalmalar olduğu saptanmıştır. Doğal zemin yüzeyine yerleştirilmiş hafif bir yapı ya da dolgu yükünü temsil etmesi beklenen yükler altında gerçekleştirilen ilave deneylerde ise çakıl kolonları ile gerçekleştirilen iyileştirmelerin etkisinin daha da arttığı gözlenmiştir.