Kuzey Anadolu Fay Hattı Üzerinde Olası Deprem Senaryoları İçin Benzeştirilmiş Bir Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanı


Creative Commons License

Askan A., Karimzadeh S.

Turkish Journal of Earthquake Research , cilt.1, ss.76-97, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Turkish Journal of Earthquake Research
  • Sayfa Sayısı: ss.76-97

Özet

Depremler sırasında oluşan ve ivmeölçerler tarafından geçici ya da kalıcı istasyonlarda ölçülmekte olan kuvvetli yer hareketleri, temel olarak, kaydedilen depremin büyüklüğüne, kaynaktan istasyona olan mesafeye ve istasyonun bulunduğu (yerel) zemin özelliklerine bağlı olarak değişirler. Bu ivmezaman kayıtları, yer bilimlerinden deprem mühendisliğine uzanan farklı disiplinlerde kullanılmakta olan girdi parametreleridir. Dünyada ve ülkemizde bulunan kuvvetli yer hareketi ağları sürekli olarak genişlemekte; bu sayede farklı deprem kayıtları ile hem geçmiş depremlere ait kaynak bilgileri hem de yerküre hakkındaki çalışmalar sayıca artmaktadır. Ancak, farklı büyüklükteki depremler istatistik olarak aynı sıklıkta meydana gelmediği için, dünyanın en gelişmiş ağlarında bile kayıt eksiklikleri bulunmaktadır. Başka bir deyişle, bir bölgede olası sismik etkilerin bütünü incelenmek istendiğinde bazı şiddet değerlerine karşılık gelen kayıtlar bulunmamaktadır. Yoğun istasyon dağılımı bulunmayan yer hareketi ağlarında ise bu sorun daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebepler nedeniyle günümüzde yer hareketi benzetim çalışmaları tüm dünyada giderek önem kazanmaktadır. Çalışmanın temel amacı; Türkiye’deki en aktif fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olası depremler için benzeştirilmiş bir yer hareketi veri tabanı hazırlamak, bunun temel özelliklerini incelemek ve bu özellikleri gerçek yer hareketlerinden elde edilmiş bulgular ile karşılaştırmaktır.