An investigation of inflation and unemployment rate perceptions: a survey study


Creative Commons License

Büyükboyacı Hanay M. İ., Özdemir Ö., Küçükşenel S.

METU Studies in Development, vol.47, no.2, pp.1-18, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: METU Studies in Development
  • Journal Indexes: ABI/INFORM, CAB Abstracts, EconLit
  • Page Numbers: pp.1-18
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada bireylerin kişilik ve demografik özelliklerinin enflasyon ve işsizlik oranı algıları üzerine etkisi incelenmektedir. Türkiye’de bu konuyla ilgili yapılmış ilk anket çalışmasının sonucunda, kişilerin enflasyon ve işsizlik oranı algılarının resmi değerden sapma miktarları, kişilerin kendilerini finansal konularda daha fazla bilgili hissetmeleri ve aldıkları iktisat dersi sayısı ile ters orantılı bulunmuştur. Literatürdeki bulgulara paralel olarak kadınların hem enflasyon hem de işsizlik oranlarını erkeklere göre daha fazla algıladıkları tespit edilmiştir. Ek olarak, kişilerin deneyime daha açık olanları hem enflasyon oranını hem de bu oranın resmi enflasyon oranı arasındaki farkı daha fazla algılamışlardır. İşsizlik oranı algısının ve bu algıyla resmi oran arasındaki farkın ise nevrotik kişilerde diğer kişilere göre daha fazla olduğu gözlemlemiştir.