1-aryl-2-alkyl-3,5-dimethylpyrazolium based tunable aryl alkyl ionic liquids


ÖZDEMİR M.

1st International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering ICINSE 2018, 3 Ocak - 06 Şubat 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri