Investigation of Turbulent Flows with Parallel Molecular Dynamics Simulations


Adam A. A. , Sezer Uzol N., Çıray C., Kabakcı İ.

9. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, İzmir, Turkey, 14 - 16 September 2022, pp.1-11

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-11

Abstract

Moleküler dinamik simülasyonları sürekli ortam varsayımının uygun olmadığı akış problemleri için kullanılabilir ve bu tür akış simülasyonlarında türbülans mikro ölçekte incelenebilir. Bu çalışmada, daha önce geliştirilmiş moleküler dinamik simülasyon kodu, grafik işlem birimi üzerinde CUDA ile paralel hale getirilerek çalıştırılmıştır. Bu sayede yüksek sayıda molekül ile seçilen akış problemleri için zamana bağlı simülasyonlar yapılmış ve moleküler akışı karakteristikleri farklı kütlesel hızlarda incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar sonucunda moleküler topaklaşmanın türbülansın temel elemanlarından biri olan çevrintiye benzer şekilde oluştuğu ve yok olduğu gözlemlenmiştir. Buna ek olarak topaklaşma ile kütlesel hız arasındaki ilişki de gösterilmiştir.