Academic Research on Entrepreneurship: Bibliometric Analysis of the Years between 2000 and 2019


Creative Commons License

Aydınoğlu A. U.

in: Innovation Based Entrepreneurship in Turkey, İbrahim Semih Akçomak,Berna Beyhan,Dilek Çetindamar,Vedat Sinan Tandoğan, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.21-36, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.21-36
  • Editors: İbrahim Semih Akçomak,Berna Beyhan,Dilek Çetindamar,Vedat Sinan Tandoğan, Editor

Abstract

Entrepreneurship is one of the topics that has become increasingly important in recent years. The aim of this study is to systematically analyze the entrepreneurship literature using the bibliometric method. Between 2000 and 2019, 29237 articles on "entrepreneurship" in the Web of Science database were examined. In 20 years, the academic interest in the subject of entrepreneurship has increased a lot, while in 2000 less than 200 publications were published per year, this number has approached 4000 today. It is possible to see the interdisciplinary structure of the entrepreneurship literature in the types of journals in which publications are made: Business, economics, educational research, urban and regional planning, geography, sociology, tourism, psychology, computer and industrial engineering. Incubations, women's entrepreneurship, family businesses and academic entrepreneurship stand out as important issues. The fact that Turkey is in the 27th place among the countries publishing in this field reveals the difficulty of studying this issue scientifically in our country.

Girişimcilik son yıllarda gittikçe önem kazanan konulardan birisidir. Bu çalışmanın amacı bibliyometri yöntemini kullanarak girişimcilik yazınını sistematik olarak analiz etmektir. 2000-2019 yılları arasında "girişimcilik" ile ilgili Web of Science veritabanında bulunan 29237 makale incelenmiştir. 20 yıl içinde girişimcilik konusuna akademik ilgi çok artmıştır, 2000 yılında yılda 200'den daha az yayın yapılırken bu sayı günümüzde 4000'e yaklaşmıştır. Girişimcilik literatürünün disiplinlerarası yapısını yayınların yapıldığı dergi türlerinde görmek mümkündür: İşletme, iktisat, eğitim araştırmaları, şehir bölge plânlama, coğrafya, sosyoloji, turizm, psikoloji, bilgisayar ve endüstri mühendisliği gibi. Kuluçkalar, kadın girişimciliği, aile işletmeleri ve akademik girişimcilik önemli konular olarak göze çarpmaktadır. Bu alanda yayın yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin 27. sırada olması ülkemizde bu konuyu bilimsel olarak çalışmanın zorluğunu ortaya koymaktadır.