Prediction of Protein Protein Interactions at Genome Scale


TUNÇBAĞ N. , GÜRSOY A., NUSSINOV R., KESKİN ÖZKAYA Z. Ö.

55th Annual Meeting of the Biophysical-Society, 5 - 09 Mart 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri