Media Representations and Controversial Discourses Around a Public-Private Partnership Project: Case of Basmane Pit in İzmir


Creative Commons License

Bilsel F. C., Çalıkoğlu G.

4. Uluslararası Kent Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.595-615

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.595-615
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the particular ways in which the notions of ‘discourse’ and ‘media representations’ operate in the production and legitimization of urban development projects and their relation to urban opposition by problematizing the unresolved case of Basmane Pit in Izmir as an urban issue. The urban plot which was partially privatized in the past has once
again settled on the city's agenda with the new high-rise project proposal. However, the project was widely criticized and protested by professional chambers and NGOs. In this context, the conflicting discourses of different actors were examined as they are reflected in the media. To critically evaluate the urban conflict and explore the representations of this conflict in the supportive and oppositional discourses of the involved actors; as a method, this study formulated a discourse analysis on the media texts. The findings illustrated the ways in which influential
actors reinforced various definitions and perceptions by using certain words and also the dualities formed within the use of certain notions. As a result of the analysis, a discussion is raised on today’s media which became a vehicle for both legitimization and protest.

Keywords: public-private partnership projects, urban politics, urban opposition, media representations, discourse analysis

Bu çalışmanın amacı, ‘söylem’ ve ‘medya temsilleri’ kavramlarının kentsel gelişim projelerinin üretiminde ve meşrulaştırılmasında işleyiş biçimlerini ve kentsel muhalefetle ilişkilerini İzmir’de çözümlenmemiş bir kentsel sorun olan Basmane Çukuru örneği üzerinden incelemektir. Geçmişte kısmen özelleştirilen bu kentsel arsa, yeni gökdelen proje önerisiyle şehrin gündemine bir kez daha oturmuştur. Ancak, proje Meslek Odaları ve STK'lar tarafından geniş çapta eleştirilip, protesto edilmiştir. Bu bağlamda farklı aktörlerin çatışan söylemleri medyaya yansıdıkları şekilleriyle incelenmiştir. Kentsel çatışmayı eleştirel olarak değerlendirmek ve bu çatışmanın temsillerini ilgili aktörlerin destekleyici ve muhalif söylemlerinde araştırmak için; bir yöntem olarak, bu çalışmada medya metinleri üzerinde bir söylem analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular, etkili aktörlerin, belirli kelimeleri kullanarak çeşitli tanım ve algıları güçlendirdiğini ve bazı kavramların kullanımındaki ikilikleri öne çıkardığını sergilemektedir. Analiz sonucunda günümüzde medyanın hem meşrulaştırma hem de protesto aracı olmasına yönelik bir tartışma yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: kamu-özel ortaklık projeleri, kentsel politika, kentsel muhalefet, medya temsilleri, söylem analizi