TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA MÜLTECİLER/ GÖÇMENLER: GÖRÜNMEYEN EMEK VE GÖRÜNEN POLİTİKA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME REFUGEES


Rittersberger H. İ. , Bal S.

The Turkish Journal of Population Studies, cilt.41, sa.1, ss.26-51, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 41 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: The Turkish Journal of Population Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.26-51

Özet

Bu makalede, küresel hareketliliğin art alanındaki yapısal nedenlere

odaklanan bir bakış açısından hareketle, Türkiye’de özellikle son on

yıldır bulunan mültecilerin/göçmenlerin topluma nasıl dahil edildikleri

sorunsalına odaklanılmaktadır. Bu konuya ilişkin tartışmanın hukuki,

siyasi ve daha pek çok boyutu bulunmakla birlikte; sosyal bilimler

açısından, insani yardım tartışmalarının ötesinde göç ve emek

kavramlarını birlikte düşünen ve mültecilerin/göçmenlerin emek

piyasasına entegrasyonu üzerinden toplumsal entegrasyona odaklanan

bir değerlendirme bu makalenin temel çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Bu çalışma kapsamında mültecilerin/göçmenlerin Türkiye’deki formel

ve enformel emek piyasalarına entegrasyonunun incelenmesi amacıyla

Ocak 2010-Mart 2018 dönemi arasında, BirGün, Hürriyet ve Yeni Şafak

olmak üzere üç basılı gazete içerisinden çeşitli anahtar sözcüklerle

belirlenen haberlere ilişkin bir “nitel medya analizi” gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda; emek piyasası ve mültecilik/göçmenlik ilişkisinin hangi

konular çerçevesinde ele alındığı, emek piyasası, geçicilik ve haklar

konusunda bir değerlendirmede bulunup bulunulmadığı, mültecilerin/

göçmenlerin formel ve enformel sektördeki durumları ve yaptıkları

*