TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA MÜLTECİLER/ GÖÇMENLER: GÖRÜNMEYEN EMEK VE GÖRÜNEN POLİTİKA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME REFUGEES


Rittersberger H. İ., Bal S.

The Turkish Journal of Population Studies, vol.41, no.1, pp.26-51, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: The Turkish Journal of Population Studies
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.26-51
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu makalede, küresel hareketliliğin art alanındaki yapısal nedenlere

odaklanan bir bakış açısından hareketle, Türkiye’de özellikle son on

yıldır bulunan mültecilerin/göçmenlerin topluma nasıl dahil edildikleri

sorunsalına odaklanılmaktadır. Bu konuya ilişkin tartışmanın hukuki,

siyasi ve daha pek çok boyutu bulunmakla birlikte; sosyal bilimler

açısından, insani yardım tartışmalarının ötesinde göç ve emek

kavramlarını birlikte düşünen ve mültecilerin/göçmenlerin emek

piyasasına entegrasyonu üzerinden toplumsal entegrasyona odaklanan

bir değerlendirme bu makalenin temel çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Bu çalışma kapsamında mültecilerin/göçmenlerin Türkiye’deki formel

ve enformel emek piyasalarına entegrasyonunun incelenmesi amacıyla

Ocak 2010-Mart 2018 dönemi arasında, BirGün, Hürriyet ve Yeni Şafak

olmak üzere üç basılı gazete içerisinden çeşitli anahtar sözcüklerle

belirlenen haberlere ilişkin bir “nitel medya analizi” gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda; emek piyasası ve mültecilik/göçmenlik ilişkisinin hangi

konular çerçevesinde ele alındığı, emek piyasası, geçicilik ve haklar

konusunda bir değerlendirmede bulunup bulunulmadığı, mültecilerin/

göçmenlerin formel ve enformel sektördeki durumları ve yaptıkları

*