BÖTE Öğrencilerinin Bölümlerine Yönelik Algısı ANKARA Örneği


Doğan S., Dönmez M., İslim Ö. F., Sevim N.

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümleri 1998 yılında eğitim fakültelerinin yapılandırılması kapsamında kurulmuş ve amaçları, temel eğitim kurumlarına Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT) öğretmeni yetiştirmek olan bölümlerdir. Ülkemizde ve K.K.T.C.'de toplam olarak 58 adet aktif BÖTE Bölümü bulunmakta olup, bölüme YGS-1 puan türüyle öğrenci alınmaktadır. Bu betimsel çalışmanın amacıBÖTE bölümünde eğitimlerine devam etmekte olan öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek, bu bölümü seçme sebeplerini, bölümleri hakkındaki görüşlerini ve kariyer planlarını ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda 2015-2016 yılında Ankara'da bulunan dört büyük devlet üniversitesinin, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, BÖTE bölümünde kayıtlı birinci sınıf öğrencilerinden veri toplanmaya başlanmış olup, çalışmanın ilerleyen aşamalarında Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve dört bölümden oluşan anket aracılığıyla toplanmaktadır. Anketin ilk bölümünde bulunan 11 soru, öğrencilerin demografik bilgilerini toplamayı; ikinci bölümünde bulunan 15 soru BÖTE bölümünü tercih etmem sebeplerini belirlemeyi; üçüncü bölümünde bulunan 23 soru bölüm hakkındaki düşüncelerini belirlemeyi; dördüncü bölümünde bulunan 13 soru ise öğrencilerin kariyer planlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma verileri betimsel istatistiki yöntemlerle kullanılarak çözümlenecek olup, bu çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin bölümü tercih etme nedenleri, bölüm hakkındaki görüşleri ve bölümden beklentilerin ile kariyer planlarınıntespit edilmesi öngörülmektedir. Elde edilen bu veriler ışığında çalışmanın yapıldığı bölümlere bilgi verilerek, bölümlerin öğrencilerini daha iyi anlamalarına ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmalarına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.