COMPARISON OF THE CRYSTALLINITY KINETICS OF D-ALLULOSE, LACTOSE AND SUCROSE BY USING TIME DOMAIN (1H) NMR


GÜNER S. , ŞÜMNÜ S. G. , ÖZTOP H. M. , GRUNİN L.

Rare Sugar Congress 2019, 3 - 05 Aralık 2019

  • Yayın Türü: Bildiri