Nitel Araştırma Yöntemleri


KARABABA E.

Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu V, İzmir, Turkey, 16 - 17 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey