T.C. Cumhurbaşkanlığı Ahlat Gençlik külliyesi


Peker A. U. (Editor)

Hilmi Güner Mimarlık, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Curator Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Hilmi Güner Mimarlık
  • City: Ankara

Abstract

Ahlat şehri, Doğu Anadolu, Orta-Asya, İran, Kafkaslar, Anadolu ve Mezopotamya arasında önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Bu konum, tarih boyunca değişen siyasi ortama paralel olarak çeşitli sosyal ve kültürel dönüşümlere tanık olmuştur. Süregiden Yunan/Roma-Pers, sonrasında ise Bizans-İran mücadelesi bölgenin Urartular sonrasında uzunca bir dönem gölgede kalmasına neden olmuştur. Arapların bölgeye ulaşmasıyla doğu ve güneye başlayan açılımı, Türklerin ulaşması ile Orta Asya’ya ve ardından gelecek fetihler sayesinde de Anadolu üzerinden batıya açılım takip etmiştir. Türklerin Malazgirt Zaferi Ahlat’ı Anadolu’ya yapılan akınlarda bir kapı konumuna getirmiştir. Anadolu’nun dört bir yanında oluşan Türk-İslam hakimiyeti Ahlat’ı Balkanların fethine kadar Doğu ve batının merkezi konumuna yükseltmiştir. Bir pergel alıp sabit ayağını Ahlat üzerine yerleştirdiğimiz zaman çizilecek bir dairenin kapsama alanı Ahlat’ın bölgesinde, hatta dünyada nasıl bir odak noktası oluşturduğunu gösterir.

Ahlat sadece fetihler için bir kapı değil, kültür için bir de merkez olmuştur. Bu durumu mimarisinin ve tarihte isimlerini nakşetmiş ilim adamlarının niceliği ve niteliği ile göstermek mümkündür. Ahlat Türk fetihleri sonrasında on yedinci yüzyıla kadar gelişerek devam eden gelişimiyle bölgesinin incisi olmaya devam etmiştir. Bugün şehirde görülebilen mimari eserler ve mezar taşları bu geçmişin somut kanıtlarıdır. Bunlar incelendiği zaman Ahlat’a ait bir tarz; şehir ve bölgenin ateş, hava, su ve toprağıyla karılmış bir üslup olduğu anlaşılır. Bu zengin yerelliği yakalamak ve yaşatmak biz yeni kuşakların vazifesidir.

Ahlat’ın tarihi ve kültürü öğrenildiği zaman orada veya onun hakkında söylenecek her sözün bir ağırlığı, bir evrenselliği olacaktır. Bu manada, Ahlat’ta inşa edilen Türkiye Cumhurbaşkanlığı Köşkü her bakımdan güzel bu şehri gündeme getirerek bugün unutulmak üzere olan bir tarihe olan borcun ödenmesi gibidir. Hilmi Güner Mimarlık Ofisi’nin tasarladığı köşk binası, sahip olduğu mimari özelliklerle Ahlat’ın kültürel mirasına bir nazire olarak değerlendirilebilir. Bu kitapta, önce Ahlat’ın sanat ve mimari değerleri tanıtılmış, ardından ise Cumhurbaşkanlığı Köşkü binasının tasarımı ve yapı özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu mimari projenin bir uygarlık başkenti olan Ahlat’ımıza mütevazı bir katkı oluşturması dileğiyle.