Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmalarıyla Karşılaştırılarak İncelenmesi, Isparta Örneği


Aydın N., Polat E.

7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Mersin, Turkey, 10 - 12 September 2020, pp.70-71

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.70-71
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kentlerde yapılan planlama çalışmaları, “planlama” kavramının genel tanımımdan da anlaşıldığı gibi kentlerde geleceğe yönelik olarak, istenilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Kimi zaman yapılan planlar kentlerin organik yönelimini kestirip bu doğrultuda gerçekçi hedefler koyup, kentlerin gelişim yönünü tahmin edebilirken; kimi zaman kestirimlerinde yanılıp, kentin organik yöneliminden çok farklı kararlar verebilmektedir. Bu çalışma kapsamında kent için yapılan planlama çalışmaları ve kentin organik gelişim dokusu ve yönü karşılaştırılarak incelenmiş, örneklem olarak ise Isparta Merkez İlçesi ele alınmıştır. Çalışmada öncelikle Isparta’da geçmişten günümüze yapılan planlama çalışmaları incelenmiş ve bu plan kararları doğrultusunda kent için belirlenen gelişim yönleri tespit edilmiştir. Daha sonra kentin organik yapısının nasıl değiştiği ve kentin hangi yöne doğru nasıl geliştiği Google Earth’te bulunan en geçmiş tarihten (2003) başlayarak 2015 yılına kadar iki sene aralıklarla incelenmiştir. Bu değişim, kentin görüntüsünün iki sene aralıklarla indirilip fraktal geometrik şekli tespit edilerek gözlemlenmiştir. Sonuç olarak Isparta kenti için 1938-2014 arası yapılan planlama çalışmaları, bu planlar doğrultusunda kentin gelişme yönü kestirimleri ve kentin 2003-2015 yılları arası organik gelişme yönünün nasıl değiştiği bu çalışma kapsamında karşılaştırılarak irdelenmiştir.