SAVTEK 9, Savunma Teknolojılerı Kongresi Bildiriler


Ciğeroğlu E. (Editor), Yıldırım R. O. (Editor), Özgen G. O. (Editor), Gökler M. İ. (Editor), Leblebicioğlu M. K. (Editor)

SAVTEK, Ankara, 2018

  • Publication Type: Book / Proceedings
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: SAVTEK
  • City: Ankara

Abstract

9. Savunma Teknolojileri Kongresi SAVTEK 2018, Genelkurmay Başkanlığı, Milli
Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, ODTÜ-BİLTİR Merkezi ve
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) koordinasyonunda ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezi’nde 27-29 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenmektedir.
2002 yılında birincisi olmak üzere, her iki yılda bir düzenlediğimiz Savunma Teknolojileri
Kongreleri geleneksel hale gelmiş, konunun paydaşları tarafından benimsenerek
kurumsallaşmıştır. SAVTEK Kongreleri’nin bugünkü duruma gelmesinde emeği geçen
tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederiz.
Kongre üç gün olarak planlanmıştır. Açılış konuşmalarının ardından, bildiriler paralel
oturumlarda sunulacaktır
Kongrede sunulan bildirilerin yanı sıra Kongre’nin birinci günü “Savunma Sanayi’nin
Gelecek 20 Yılı” ve üçüncü günü de “Büyük Veri, Yapay Zeka ve Siber Güvenlik”
konularında iki panel düzenlenmiştir. Ayrıca programda davetli konuşmacılar da yer
almaktadır.
Kongre boyunca, Platin, Altın, Gümüş ve Stand Sponsorlarımız, ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi’nde kendilerine ayrılmış alanda kurumlarını ve ürünlerini tanıtacaklardır.
Genelkurmay Başkanlığı’na, Milli Savunma Bakanlığı’na, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı’na, ODTÜ Rektörlüğü’ne ve SASAD’a, SAVTEK 2018 Kongre
Koordinasyon ve Kongre Yürütme Kurullarında yer alarak Kongrenin düzenlenmesine
katkı sağlayan bu kuruluşlarımızın değerli mensuplarına şükranlarımızı sunarız.
Yazarlara, bildirileri değerlendiren hakemlere, panel başkanlarına ve panelistlere,
oturum başkanlarına, davetli konuşmacılara Kongre’nin düzenlenmesine destek
sağlayan Sponsorlarımız ile tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
Dokuzuncusunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığımız, SAVTEK Savunma
Teknolojileri Kongrelerinin, bu alandaki bilgi birikimine ve ulusumuzun gönencine hizmet
ettiğine inanmaktayız.
SAVTEK 2020’de, 10. Savunma Teknolojileri Kongresi’nde buluşmak üzere sevgi ve
saygılarımızı sunarız.
Prof. Dr. Mustafa İlhan GÖKLER
SAVTEK 2018 Kongre Başkanı
ODTÜ-BİLTİR Merkezi Başkanı