Farklı Lignoselülozik Biyokütlelerin Enzimatik Hidrolizi


Poçan P., ÖZTOP H. M. , HAMAMCI H.

9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 12 - 14 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey