Farklı Lignoselülozik Biyokütlelerin Enzimatik Hidrolizi


Poçan P., ÖZTOP H. M. , HAMAMCI H.

9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye