RHCS - A Clinical Recommendation System for Geriatric Patients


BEŞİK İ., ALPASLAN F. N.

The 44th Int. Conf. on Very Large Databases (VLDB 2018), 27 - 31 Ağustos 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri