Su dağıtım sistemleri için en iyi ek klorlama istayon ağının simülasyon optimizasyon ve çok amaçlı bulanık karar verme modelleri kullanılarak belirlenmesi


AYVAZ M. T. , KENTEL ERDOĞAN E.

UKSAY Uluslararası Su ve Atık Su Yönetimi Sempozyumu, 26 - 28 Ekim 2016