Tip 2 Diabetes Mellituslu Bireylerde Görsel İşitsel Reaksiyon Hızlarının Saptanması


BİLALOĞLU M., ERGÜN A., ALTAY F. P., TURHAN İYİDİR Ö., GÜL ATEŞ E., KIZILTAN E.

46. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 08 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper
  • Middle East Technical University Affiliated: No