GIDA ATIKLARININ PEKTİNAZ ENZİMİ ÜRETİMİNDE KULLANIMI


UZUNER S., ÇEKMECELİOĞLU D.

GIDA / THE JOURNAL OF FOOD, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)