Water content estimated from point scale to plot scale”.


AKYÜREK S. Z. , Demir G., Abgarmi B., Binley A.

AGU 2017, 11 - 15 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri