Tranilast emdirilmiş sentetik vasküler greftlerde neointimal hiperplazinin değerlendirilmesi Deneysel çalışma


KARAKAYALI F., HABERAL N., TUFAN H., HASIRCI N. , BAŞARAN Ö., SEVMİŞ Ş., ...More

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 May 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey