Modeliranje z otipom (Haptic modelling)


Campbell I., ŞENER PEDGLEY B., Pedgley O., Wormald P.

Inovacije, Razvoj, Tehnologije (Innovation Development Technologies), vol.13, pp.83-88, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)