Selüloz Üretiminden Kaynaklanan Atıksuların Arıtılmaları


gökçay c. , DİLEK F. B. , sürücü g., uluğ e.

Dokuzuncu Türkiye-Almanya-Polonya Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 1992, ss.469-481

  • Sayfa Sayıları: ss.469-481