Genç Nesil Arasında Yaygınlaşan Bir Bağımlılık: Akıllı Telefon Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Gezgın D. M., Hamutoğlu N. B., Samur Y., Yıldırım İ. S.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.8, no.2, pp.212-231, 2018 (Peer-Reviewed Journal)