DOES FUTURE TIME PERSPECTIVE AFFECT BEDTIME PROCRASTINATION? THE MEDIATOR ROLE OF MEANING IN LIFE


OKAY D., TÜRKARSLAN K. K. , ÇEVRİM M., BOZO ÖZEN Ö.

16th European Congrees of Psychology, 2 - 05 Temmuz 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri