Sporadik Kolorektal Kanser ile İlişkilendirilmiş Aday Tekli Nükleotid Polimorfizmlerinin Türk Popülasyonu için Değerlendirilmesi


Bilici Z., Cumaoğulları Ö., İLK Ö. , KUZU M. A. , ÖZDAĞ H.

15. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 26 - 29 Ekim 2017