Kent Mekânlarının Yeniden Üretiminde Kentsel Morfoloji Yaklaşımı: Paris Örneği


Bilsel F. C.

II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kentsel morfoloji ve tipo-morfoloji araştırmalarının mimarlık ve kentsel tasarım alanında bir araştırma alanı olarak gelişmesiyle birlikte, "kent mimarlığı" yaklaşımının Avrupa kentlerinde kentsel mekân düzenlemelerinde etkili olduğu görülür. 1950ler sonrasında artan kent nüfusunun barınmasını sağlamak üzere, sosyal refah devleti politikaları doğrultusunda büyük konut komplekslerinin yapımı için gerçekleştirilen büyük ölçekli kentsel dönüşüm uygulamalarının sonuçları ve modernizm eleştirisiyle birlikte "kent mimarlığı" söylemi 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren önem kazanmış ve gerek kentsel tasarım, gerekse kentsel bağlamda mimarlık uygulamalarında etkili olmuştur. Bu bildiride, mimarlık ve kentsel tasarım araştırma alanlarında kentsel morfoloji, tipo-morfoloji araştırmaları ve post-modern eleştiriyle birlikte güçlenen kentsel mimarlık yaklaşımlarının Paris kent mekânında kent planlama yaklaşımı, kentsel koruma ve kentsel tasarım uygulamalarına yansımaları tartışılmaktadır.